Pogosta vprašanja in odgovori

Splošna administrativna vprašanja
1. Koliko virtualnih strežnikov lahko pridobi posamezna organizacija?
2. Ali lahko gostovanje dinamičnih spletnih strani pridobijo tudi društva?
3. Ali je potrebno gostovanje podaljševati?
4. Ali tehnična kontaktna oseba lahko prejema obvestila o nadgradnjah, ali jih prejema samo administrativna kontaktna oseba?
5. Pozabili smo geslo. Nam ga lahko resetirate?

Splošna tehnična vprašanja
8. Aplikacija, ki jo je namestila organizacija na strežnik, ne deluje?
9. Ali mora organizacija sama skrbeti za varnostno kopijo svojih podatkov?
10. Kam je potrebno prenesti dinamične datoteke?
11. Koliko prostora dobi posamezna organizacija na virtualnem strežniku?
12. Ali organizacija lahko pridobi dodatni prostor?
13. Ali je razpoložljiva pasovna širina (bandwidth) v posameznem mesecu omejena?
14. Kakšna je hitrost povezave, s katero je strežnik povezan v internet?
15. Kateri operacijski sistem je nameščen na navideznem strežniku?
16. Ali strežnik podpira “FrontPage Extensions”?
17. Ali je število podatkovnih baz, ki jih lahko ima organizacija, na strežniku omejeno?
18. Ali lahko v MySQL-u dodajamo nove podatkovne baze?
19.Kaj je potrebno narediti, da bo domena organizacije npr. www.sola.si kazala na novi dinamični strežnik?
20. Ali je na virtualnem strežniku lahko več spletnih aplikacij?
21. Ali lahko organizacija sama spremeni geslo za strežnik?
22. Kako se lahko spremeni pravice datotek?
23. Kako se lahko spremlja porabo prostora na strežniku?
24. Ali Arnes lahko na strežnik namesti dodatne module, ki jih za svoje delovanje potrebujejo spletne aplikacije?
25. Organizacija bi sama rada urejala sistemske datoteke. Ali je to mogoče?

Splošna administrativna vprašanja

1. Koliko virtualnih strežnikov lahko pridobi posamezna organizacija?

Enega.

2. Ali lahko gostovanje dinamičnih spletnih strani pridobijo tudi društva?

Da, storitev je na voljo tudi društvom, ki so upravičena do Arnesovih storitev.

3. Ali je potrebno gostovanje podaljševati?

Da, gostovanje je potrebno podaljšati enkrat letno.

4. Ali tehnična kontaktna oseba lahko prejema obvestila o nadgradnjah, ali jih prejema samo administrativna kontaktna oseba?

Tehnična kontaktna oseba v vsakem primeru sprejema obvestila o nadgradnjah, brez da bi to posebej označila.

5. Pozabili smo geslo. Nam ga lahko nastavite na prvotno vrednost?

Za ponastavitev gesla je potrebno na Arnes poslati epošto iz naslova tehničnega ali administrativnega kontakta. Arnes bo geslo nastavil na prvotno vrednost in ga po priporočeni pošti poslal tehnični kontaktni osebi.

Splošna tehnična vprašanja

8. Aplikacija, ki jo je namestila organizacija na strežnik, ne deluje?

Pri storitvi “Gostovanje dinamičnih spletnih strani in virtualnih strežnikov” Arnes aplikacijske podpore ne ponuja. To pomeni, da Arnes skrbi izključno za to, da deluje operacijski sistem, PHP in MySQL. Uporabniki morajo svoje aplikacije, ki ne delujejo, razhroščevati sami. V pomoč so lahko dnevniške datoteke, ki se nahajajo v mapi /var/log/httpd/.

9. Ali mora organizacija sama skrbeti za varnostno kopijo svojih podatkov?

Da. Arnes skrbi za varnostno kopijo podatkov na nivoju celotnega fizičnega strežnika, za podatke na posameznem virtualnem strežniku pa mora organizacija skrbeti sama.

10. Kam je potrebno prenesti dinamične datoteke?

Datoteke je potrebno prenesti v mapo /var/www/html, kar je tudi koren (document root) spletnega strežnika.

11. Koliko prostora dobi posamezna organizacija na virtualnem strežniku?

10GB, vendar cca. 500MB zasede operacijski sistem z moduli. Prostor lahko naknadno povečujemo, in sicer do 30G.

12. Ali organizacija lahko pridobi dodatni prostor?

Organizacija lahko na Arnes pisno posreduje razloge za povečanje prostora, nato o odobritvi povečanja prostora odloča komisija znotraj Arnesa.

13. Ali je razpoložljiva pasovna širina (bandwidth) v posameznem mesecu omejena?

Ne.

14. Kakšna je hitrost povezave, s katero je strežnik povezan v internet?

Fizični strežnik je v internet povezan s hitrostjo 1 Gb/s.

15. Kateri operacijski sistem je nameščen na navideznem strežniku?

Linux CentOS.

16. Ali strežnik podpira “FrontPage Extensions”?

Strežnik temelji na operacijskem sistemu Linux in “FrontPage Extensions” ne podpira.

17. Ali je število podatkovnih baz, ki jih lahko ima organizacija, na strežniku omejeno?

Število podatkovnih baz na strežniku ni omejeno.

18. Ali lahko v MySQL-u dodajamo nove podatkovne baze?

S pomočjo orodja PhpMyAdmin, ki je na naslovu FQDN/mysqlAdmin/ lahko izvajate celotno administracijo podatkovne baze MySQL preko spletnega vmesnika.

19. Kaj je potrebno narediti, da bo domena organizacije npr. www.sola.si kazala na novi dinamični strežnik?

Z administrativnega ali tehničnega naslova za domeno pošljite zahtevo za preusmeritev domene na helpdesk(at)arnes.si. Pri tem omenite katera domena naj kaže na kateri strežnik (oz mapo na strežniku). Te nastavitve lahko sicer urejate tudi sami preko spletnega vmesnika Ajenti, v modulu apache.

20. Ali je na virtualnem strežniku lahko več spletnih aplikacij?

Da. V primeru, da gre za več aplikacij, je potrebno vsako postaviti v svojo mapo znotraj /var/www/html in z dopisom Arnesu sporočiti, na katero mapo naj kaže katera domena.

21. Ali lahko organizacija sama spremeni geslo za strežnik?

Da, preko odjemalca SSH (na primer Putty ali OpenSSH) se povežite na strežnik in spremenite geslo z ukazom “passwd”.

22. Kako se lahko spremeni pravice datotek?

Pravice se lahko spremeni s FTP programom (npr. Filezilla) ali z WinSCP-jem. Prav tako lahko pravice datotek spremenite preko odjemalca SSH (na primer Putty ali OpenSSH). Povežite se na strežnik in pravice posamezne datoteke ali mape spremenite z ukazom “chmod”. Pravice in lastništvo lahko urejate tudi z spletnim vmesnikom Ajenti.

23. Kako se lahko spremlja porabo prostora na strežniku?

Porabo prostora na strežniku je mogoče spremljati preko odjemalca SSH (na primer Putty ali OpenSSH), preko katerega se povežite na strežnik in poglejte zasedenost prostora z ukazom “df -h”. Razpoložljivost prostora je vidna tudi v nadzorni plošči vmesnika Ajenti.

24. Ali Arnes lahko na strežnik namesti dodatne module, ki jih za svoje delovanje potrebujejo spletne aplikacije?

Ne. Na strežnikih GVS uporabnik nima “root” dostopa.

25. Organizacija bi sama rada urejala sistemske datoteke. Ali je to mogoče?

Lastnika vseh sistemskih datotek sta uporabnika “apache” oziroma ” root”, kar zagotavlja večjo integriteto celotnega sistema. Sprememba sistemskih nastavitev ni možna.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–20:00)