Preusmeritev lastne domene na Arnes Splet

Vaše spletišče je lahko dosegljivo na poljubni domeni (npr. mojsuperarnessplet.si) in ne zgolj na poljubnoime.splet.arnes.si

Za preusmeritev domene na splet.arnes.si je potrebno dodati domenski zapis (npr. CNAME), ki željeno domeno ali morebitno poddomeno usmeri na splet.arnes.si. 

Primer:

NAME                  TYPE             VALUE

www.sola.si.        CNAME        splet.arnes.si.

Uporabniki, ki z domeno gostujejo na Arnesovih DNS strežnikih morajo zahtevo za preusmeritev poslati po elektronski pošti iz enega izmed kontaktnih e-naslovov domene (tehnični in administrativni kontakt ali kontakt nosilca domene). 

Zahtevek za preusmeritev oz. validacijo domene (sporočilo naj vsebuje točen naslov domene ter trenutni naslov spletišča) pošljite na naslov:

Uporabniki, ki s svojo domeno gostujejo drugod (na lastnih ali komercialnih DNS strežnikih) morajo po nastavljeni preusmeritvi (zapisih) poslati izpolnjen obrazec za gostovanje domene na Arnesovem strežniku.

Zahtevo za preusmeritev (tudi v imenu posameznikov, npr. v primeru poddomen) lahko podajo zgolj za to upravičene organizacije. 

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–20:00)