Windows RT

Povezavo smo preizkusili na modelu Samsung ATIV Tab, ki nam ga je v ta namen prijazno posodilo podjetje Janus Trade

Podatki, uporabljeni v spodnjem primeru, so izmišljeni, pri postopku nastavljanja jih nadomestite z vašimi.

Postopek za prenos certifikata:

Na napravo prenesite Arnesov vrhnji certifikat – arnes_eduroam_ca_2012.cer. Da bi to storili, morate biti povezani v omrežje (preko druge internetne povezave kot je omrežje Eduroam). Certifikat najdete na Arnesovem FTP strežniku, ki ga prenesete s pomočjo spletnega brskalnika.

Če vaša organizacija uporablja samopodpisan certifikat, s FTP strežnika prenesite certifikat vaše organizacije. S seznama certifikatov, ki so na voljo v arhivu na ftp://ftp.arnes.si/software/eduroam/certs/, izberite certifikat vaše organizacije. 

Pritisnite gumb “Open“.

Pojavi se opozorilno okno, kjer potrdite odpiranje prenesenega certifikata s pritiskom na gumb “Open“.

Certifikat je potrebno namestiti v operacijski sistem. V oknu certifikata pritisnite na gumb “Install Certificate“. 

Zažene se čarovnik za namestitev certifikata. Izberite možnost “Current User” in pritisnite gumb “Next“. 

Opozorilo: V kolikor imate na računalniku nastavljenih več računov, s katerimi želite dostopati do omrežja eduroam, je potrebno izbrati možnost “Local Machine“.

V naslednjem koraku je potrebno izbrati pravilno shrambo za certifikat. Pritisnite na gumb “Browse…“.

S seznama izberite “Trusted Root Certification Auhorities” in pritisnite gumb “OK“. 

Pritisnite gumb “Next“.

Sistem vas opozori, da nameščate certifikat, ki ga sam ne more preveriti. Za nadaljevanje pritisnete na gumb “Yes“.

Ko se vrnete v prejšnje okno in je izbrana pravilna shramba, za dokončanje nameščanja certifikata s čarovnikom pritisnite na gumb “Finish“.

Operacijski sistem vas ob uspešnem uvozu obvesti. Pritisnite gumb “OK“.

Postopek ponovite še z drugim certifikatom. Po namestitvi certifikatov je potrebno še ustrezno nastaviti brezžično omrežje.

Pojdite v osnovni meni in povlecite od spodnjega roba ekrana navzgor (kot kaže smer puščice na sliki), da se vam pokaže ikona “All apps“, ki jo nato tudi izberete.

Odpre se stran, kjer izberete “Control panel“.

V oknu, ki se odpre, izberite možnost “Network and Internet“.

V desnem meniju nato izberete “Network and Sharing Center“.

Zatem izberete še “Set up a new connection or network“.

Zažene se čarovnik za nastavitev novega brezžičnega omrežja. Izberite “Manually connect to a wireless network” ter nato pritisnite gumb “Next“.

V naslednjem oknu morate vpisati ustrezne podatke. V polje Network name vpišite “eduroam“, v polje Security type “WPA2-Enterprise” ter v polje Encryption type “AES“, nato pritisnite gumb “Next“.

Izberite “Change connection settings“.

Odpre se okno s podrobnejšimi lastnostmi povezave. Pojdite v zavihek Security, preverite še enkrat nastavitve za Security type in Encryption type, ki ste ju vnesli v prejšnjem koraku. Zatem pri Choose a network authentication method izberite “Microsoft: Protected EAP (PEAP)” in nato pritisnite gumb “Settings“.

Odpre se okno z lastnostmi protokola overjanja EAP. Potrebno je izbrati  nameščeni certifikat – v polju Trusted Root Certification Auhorities označite predhodno uvožena certifikata “Arnes CA za streznike Eduroam“. Pri Notifications before connecting mora biti izbrana možnost “Don’t ask user to authorise new servers or trusted CAs“. V razdelku Select Authentication Method izberite  “Secured password (EAP-MSCHAP v2)“, naredite kljukico pri “Enable Fast Reconnect” in pri “Enable Identity Privacy“, polje za vnos pa pustite prazno. Ko imate vse nastavitve ustrezno vnešene, pritisnite na gumb “OK” in nato gumb “Close” v oknu nastavitev omrežja.

Nastavitev brezžičnega omrežja Eduroam je zaključena.

Da bi se povezali v omrežje Eduroam, pojdite na namizje in desno spodaj pritisnite na ikono za brezžično omrežje, kot je prikazano na spodnji sliki.

Ob desni strani se vam pojavi meni, kjer izberete eduroam in pritisnete na gumb “Connect“.

Vnesite vaše uporabniško ime in geslo za dostop do omrežja Eduroam ter pritisnite na gumb “OK“.

Če ste pravilno sledili postopku, ste že povezani v omrežje.

 

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–20:00)