Portal članic je spletno orodje, prek katerega članice omrežja ARNES naročajo in upravljajo storitve omrežja ARNES, do katerih so upravičene.

Dostop do Portala članic s podpisom Sporazuma o članstvu in uporabi storitev omrežja ARNES pridobita odgovorna oseba (ravnatelj ali direktor) in pooblaščenec – oseba, ki je s strani odgovorne osebe pooblaščena za naročanje in upravljanje storitev omrežja ARNES. Dodatne pooblaščence ali upravitelje posameznih storitev se lahko kasneje dodaja in briše na Portalu članic.

Uporabnik ima lahko na Portalu članic različne vloge.

Pooblaščenec mora biti oseba, ki je zaposlena na organizaciji članici.

Članica mora redno skrbeti, da so podatki o članici, odgovorni osebi, pooblaščencih in upraviteljih na Portalu članic pravilni.

V Portal članic se uporabnik prijavi s svojim AAI-računom, ki ga pridobi tako, da se njegova organizacija pridruži federaciji ArnesAAI kot ponudnik identitet (IdP).

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–20:00)