Skoči na glavno vsebino

Navodila za uporabo Aethra X3 videokonferenčnega sistema

Preden začnemo

Preden začnemo konfigurirati Aethra X3 videokonferenčno opremo, potrebujemo naslednje informacije:

 • IP številko za vaš Aethra X3 videokonferenčni sistem
 • Omrežno masko (Netmask) vašega lokalnega omrežja
 • Prehod (Gateway) IP številko vašega lokalnega omrežja

Vse tri podatke dobite pri vašem lokalnem administratorju IP omrežja. Za polno uporabo vašega Aethra X3 videokonferenčnega sistema je potrebno nastaviti še:

 • GateKeeper IP Address: vpišete IP številko Arnesovega gatekeeper strežnika, ki jo dobite od Arnesove video podpore.
 • Name H.323 (H.323 ID): vpišete vaše ime ali ime vaše organizacije (šole, ipd).
 • Number H.323 (E.164): vpišete vašo (začasno) GDS klicno številko, ki jo dobite od Arnesove video podpore.

Najprej preberite navodila, ki ste jih dobili poleg Aethra X3 videokonferenčnega sistema. Nato glede na priložena navodila priključite potrebne priključke in vklopite Aethra X3 videokonferenčni sistem.

Pri prvem priklopu videokonferenčnega sistema Aethra X3 ali po ponastavitvi vseh nastavitev videokonferenčnega sistema na tovarniške nastavitve je priporočljivo najprej priključiti samo kompozitni video izhod (Composite Video, rumeni video izhodni priključek).

V kolikor na DVI-I video izhod priključimo prikazovalno napravo (na primer projektor), mora le ta podpirati le analogni način DVI-A oz. VGA, sicer nikjer ne bomo videli slike z meniji za upravljanje sistema. Digitalno napravo z DVI-D (oz. DVI-I) priključkom lahko priklopimo kasneje, po vklopu možnosti DigitalDVI (glavni meni, Settings, Audio-Video-Data, Monitor):

Videokonferenčni sistem ponastavimo na tovarniške nastavitve z izbiro”Load default values: Factory Defaults” (glavni meni, Settings, Installation, 1234, pod Load default values izberemo Factory Defaults, izberemo Load default values, Yes):

Po ponovnem zagonu videokonferenčnega sistema oziroma ob prvem priklopu izberemo z daljinskim upravljalnikom pod “Language: English”, pod”Country: Slovenia”, pod “Terminal name” pa vpišemo ime naše organizacije (na primer ime šole s krajem):

Pri vpisovanju “Terminal Name” si lahko pomagamo z vnašanjem preko navidezne tipkovnice, ki se odpre, če izberemo “Terminal Name” polje in pritisnemo tipko “OK”. Velike/male črke preklaplja tipka skrajno levo spodaj, vnašanje pa zaključimo z izbiro tipke “Esc” skrajno levo zgoraj, vse na navidezni tipkovnici:

Vpisovanje zaključimo z izborom “Menu” in potrdimo z “Yes”.

Nastavitve omrežja

V glavnem meniju izberemo “Settings”:

nato “Installation”:

vpišemo privzeto administrativno geslo “1234” in izberemo OK. Nato izberemo”Network Interfaces”:

in “IP”:

ter “IP Configuration”:

Nato odznačimo kljukico pred “Automatic IP address”, v polje “IP address” vpišemo IP številko, ki jo bo uporabljala videokonferenčna oprema (na sliki primer 193.2.18.90), pod “SubNet Mask” vpišemo omrežno masko lokalnega omrežja (na sliki primer 255.255.255.224), pod “Gateway IP Address” vpišemo IP številko gateway-a (prehoda) lokalnega omrežja (na sliki primer 193.2.18.65), pod “DNS Server IP Address” pa vpišemo Arnesov DNS strežnik 193.2.1.66. Pod “LAN Speed” izberemo “100 Mbps”, pod “Duplex Mode” izberemo “Full”:

Nato izberemo tipko za vrnitev nazaj, potrdimo shranitev podatkov z “Yes” in nato se ponovni zagon videokonferenčnega sistema z “Yes”.

Opomba: V kolikor in izključno takrat, kadar je Aethra priključena na lokalno omrežje, kjer uporablja privatne IP naslove, na zgornji strani pod izbiro “Advanced” lahko vpišete javni NAT IP naslov vašega videokonferenčnega sistema. Poskrbite tudi, da bo vaš strežnik, ki opravlja NAT preslikave, preusmeril dohodne H.323 videokonferenčne klice na vaš videokonferenčni sistem, saj boste sicer lahko vzpostavljali videokonferenčne klice le vi, vas pa ne bo mogoče videokonferenčno poklicati. Uporabo NAT-a, še posebej pri videokonferencah, močno odsvetujemo.

Nastavitev omrežja za vključitev v GDS klicno shemo

Podobno kot v prejšnjem poglavju v glavnem meniju izberemo Settings”, “Installation”, “Network Interfaces”, “IP”, kjer izberemo “H.323 Settings”:

V kolikor smo že pri prvem vklopu videokonferenčnega sistema vpisali pod “Terminal name” ime naše organizacije (šole in kraja, opisano na začetku teh navodil), imamo sedaj to že vpisano tudi v polju “Name H.323” in tega ni potrebno vpisovati ponovno. V nasprotnem primeru lahko ime svoje organizacije vpišemo po enakem postopku, kot “Terminal name” na začetku teh navodil, sedaj v polje “Name H.323”. V polje “Number H.323” vpišemo GDS videokonferenčno klicno številko našega videokonferenčnega sistema, ki ste jo dobili od Arnesove video podpore (na sliki primer 0038601912345). Pred “Use GateKeeper” vključimo kljukico in v polje “IP Address:” vpišemo IP številko gatekeeper strežnika, ki smo jo prav tako dobili od Arnesove video podpore (na sliki primer 193.2.18.67):

Pod “Advanced” ne spreminjamo ničesar (“Auto Registration” mora biti izključen). Nato se vrnemo na prejšnjo stran in odgovorimo z “Yes”, da shranimo ravnokar vpisane podatke.

Dostop do videokonferenčnega sistema iz oddaljenega sistema

Privzeto je Aethra X3 videokonferenčni sistem dostopen tudi preko spletnih strani na naslovu xxx.xxx.xxx.xxx kjer je xxx.xxx.xxx.xxx IP številka videokonferenčnega sistema. Za običajno uporabo videokonferenčnega sistema dostopa preko spleta ne potrebujemo, zato ga je iz varnostnih razlogov priporočljivo za stalno onemogočiti in ga omogočati le po potrebi. Dostop onemogočimo tako, da podobno kot v prejšnjem poglavju v glavnem meniju izberemo “Settings”, “Installation”, “Network Interfaces”, “IP”, kjer izberemo “Services”:

Nato izključimo dostop preko spleta preko izbire “Web – Telnet Management”:

kjer pred “Web – Telnet Management” odstranimo kljukico:

Vrnemo se na prejšnjo stran, z “Yes” potrdimo shranitev nastavitev in nato še ponovni zagon videokonferenčnega sistema.

Ponovno izberemo “Settings”, “Installation”, “Network Interfaces”, “IP” in”Services”, kjer izberemo še “SNMP Management”:

Pred “SNMP Active” odstranimo kljukico:

in se vrnemo na prejšnjo stran, kjer prav tako z “Yes” najprej potrdimo shranjevanje, nato pa še ponovni zagon videokonferenčnega sistema.

Kot zadnje je priporočljivo izključiti tudi možnost pretočnega videa (streaming), saj je le ta sicer na voljo na Arnesu. Ponovno izberemo”Settings”, “Installation”, “Network Interfaces”, “IP” in “Services”, kjer izberemo še “Streaming Management”:

V naslednjem oknu odstranimo kljukico pred “Enable Streaming”:

in se vrnemo na prejšnjo stran, kjer prav tako z “Yes” potrdimo shranjevanje nove nastavitve.

Ostale priporočljive nastavitve videokonferenčnega sistema

V kolikor ne bomo uporabljali direktne povezave videokonferenčnega sistema na ISDN omrežje (H.320) in bomo izvajali videokonference izključno preko IP (internet) omrežja (H.323), lahko za lažje delo izključimo morebitne ISDN nastavitve preko izbire “Settings”, “Installation”, “Network Interfaces” in “ISDN”:

kjer pod “Configure Accesses” izberemo “1”:

in pred “Enable Access” odstranimo kljukico:

Pri videokonferencah preko omrežja internet je mogoče uporabljati standard H.323 ali SIP. V kolikor bomo uporabljali samo H.323, lahko za udobnejše klicanje izklopimo še SIP preko izbire “Settings”, “Installation”,”Network Interfaces” in “Enable Network”:

Kljukico pustimo le pred “IP-H323”, pri “ISDN” in “IP-SIP” pa jo odstranimo:

Vrnemo se na prejšnjo stran, kjer prav tako z “Yes” potrdimo shranjevanje nove nastavitve omrežja.

Za večjo varnost in stabilnost uporabe videokonferenčnega sistema je priporočljivo spremeniti privzeto administratorsko geslo, ki je sicer tovarniško nastavljeno na “1234”. To storimo preko izbire”Settings”, “Installation” in “Password”:

Pri “Administrator” izberemo “Edit”:

in pod “Old Password” vpišemo staro geslo (1234), nato pa še pod “New Password” in “Confirm New Password” vpišemo novo geslo ter ga shranimo z izbiro “Save”:

Novo geslo si shranimo na primerno (skrito) mesto!

Nastavitve za zvok in sliko

Nastavitve za zvok in sliko je mogoče spreminjati preko izbire”Settings” in nato “Audio-Video Data”:

Običajno so vse tovarniške nastavitve že optimalne in ni potrebno ničesar spreminjati. V kolikor se pojavijo težave z zvokom z AGC (naš zvok je zelo glasen po daljšem premoru), lahko poskusimo izklopiti AGC preko izbire “Settings”, “Audio-Video Data”, “Audio” in “Processing”:

kjer odstranimo kljukico pred “AGC”:

in se vrnemo na prejšnjo stran ter z “Yes” potrdimo shranitev nove nastavitve.

Preizkušanje delovanja zvoka

Preko izbire “Settings” in “Diagnostics”:

in nato “Interfaces”:

in nato “Audio”:

lahko grafično vidimo nivo zvočnega signala, ki ga zajema naš mikrofon:

Pod “Tests” je na izbiro možnost “Loc. Tone” in “Tx Tone”:

Z izbiro prve možnosti lahko preizkusimo delovanje naših zvočnikov (slišati moramo pisk), z izbiro druge možnosti pa pisk posredujemo v videokonferenco na oddaljeno lokacijo (kjer tudi morajo slišati pisk).

Uporabniške nastavitve

Preko izbire “Settings” in “User Settings”:

lahko nastavimo še:

 • V kolikor želimo avtomatski odziv videokonferenčnega sistema ob dohodnem videokonferenčnem klicu, lahko to vklopimo preko”Call Answer mode”:

kjer pod “Automatic Answer” v polje “After num. rings” vpišemo število zvonjenj preden se videokonferenčni klic avtomatsko vzpostavi (na primer na 2):

V kolikor je vpisana vrednost “0”, videokonferenčni sistem ves čas čaka na našo odločitev o sprejemu ali zavrnitvi videokonferenčne povezave.

 • Običajno želimo, da so naši mikrofoni ob avtomatski vzpostavitvi videokonference izključeni. Privzeto izključene mikrofone nastavimo kot v prejšnji točki, če vključimo še kljukico pred “Mute”:

 • Po daljši uporabi videokonference postane moteč napis na spodnjem delu slike. Napis se lahko čez čas sam izklopi, če to nastavimo preko “Settings”, “User Settings” in “Display status bar & Transparency”:

kjer vključimo kljukico pred “Auto hide”:

in vnos shranimo s potrditvijo izbire “Yes” po izbiri vrnitve na prejšnjo stran.

Vzpostavljanje videokonferenčnih klicev

Videokonferenčni klic vzpostavimo z drugim H.323 združljivim videokonferenčnim sistem preko izbire “Video call” v glavnem meniju:

V prvi vrstici vpišemo GDS klicno videokonferenčno številko drugega videokonferenčnega sistema (na sliki primer 0038601954321). V primeru dvo-točkovnih videokonferenc lahko tukaj vpišemo tudi samo IP številko drugega videokonferenčnega sistema. Preden vzpostavimo videokonferenčni klic, moramo izbrati tudi hitrost videokonferenčne povezave. V kolikor celotna internetna povezava do drugega videokonferenčnega sistema ni dovolj zmogljiva (na primer 100 Mbit/s), moramo za kvalitetno sliko izbrati primerno hitrost, na primer 384 kbit/s:

V primeru klica z višjo hitrostjo, kot jo dejansko omogoča omrežje, se bo videokonferenca sicer vzpostavila, bo pa slika slaba (kocke, veliko motenj, stoječa slika) in šumeč ali prekinjajoč zvok. Klic vzpostavimo z izbiro “Call”:

Med samo videokonferenčno povezavo lahko pogledamo statistiko in uporabljene kodeke, če najprej pritisnemo tipko “Home” (druga tipka v tretji vrsti), izberemo “Settings”, “Diagnostics” in “Connection state”:

in še stran niže:

Videokonferenčno povezavo prekinemo z večkratnim pritiskom na tipko pod rdečo slušalko (Hangup) ne glede na položaj v menijih.

V kolikor želimo ponovno vzpostaviti videokonferenčni klic z enim od sistemom, ki smo ga klicali že pred kratkim, dobimo seznam prejšnjih klicev (Last Calls), če dvakrat pritisnemo tipko za klicanje (tipka pod zeleno slušalko), ko smo v glavnem menuju. Iz spiska izberemo oddaljeni videokonferenčni sistem in ga pokličemo z izbiro “Call”.

 

Težave z združljivostjo z drugo H.323 videokonferenčno opremo:

V kolikor se povezujemo z drugimi (starejšimi) videokonferenčnimi sistemi in imamo težave z uporabo najnovejših avdio (MPEG4AAC-LD) in video (H.264) kodekov, lahko le te na Aethri X3 po želji izklopimo ali vztrajamo pri uporabi natančno določenega audio in/ali video kodeka. Te nastavitve lahko določamo preko izbire “Settings”, “Installation” in “Terminal Settings”:

kjer lahko izklapljamo:

 • H.264 video
 • DualVideo H.239 video
 • G.722.1 avdio
 • MP4 AAC-LD avdio

Lahko se odločimo in za videokonferenčni klic uporabimo najosnovnejši in najstarejši avdio kodek G.711:

in video kodek H.261:

Priporočljivo je izklopiti tudi še vse zgornje štiri možnosti:

V kolikor vemo, da je interneta povezava naše organizacije (šole) šibkejša oziroma prezasedena, lahko nastavimo tudi privzeto nižjo videokonferenčno hitrost na primer 384 kbit/s: 

ali 768 kbit/s:

Po zaključku vnašanja teh sprememb je potrebno vnos shraniti s potrditvijo “Yes”.

Upravljanje z oddaljeno kamero

V kolikor želimo oddaljenemu videokonferenčnemu sistemu, s katerim se povezujemo, omogočiti delo z našo lokalno kamero (FECC, zoom in premikanje kamere), moramo to možnost vključiti preko “Settings”,”Audio-Video Data”, “Cameras”, kjer pod “Settings” vključimo kljukico pred “Remote control”:

Vzpostavljanje klica preko lokalnega imenika

Kadar pogosto vzpostavljamo videokonferenco z istimi videokonferenčnimi sistemi, si lahko klicne številke teh sistemov za hitrejše klicanje vpišemo v lokalni imenik na Aethri X3. V glavnem meniju izberemo”Phonebook”, nato z “New” začnemo vpisovati nov vpis, kjer pod polje “Address” vpišemo klicno številko, ki bi jo sicer vpisovali pri ročnem klicanju. Pod “Name” (in morebiti “Company”) po želji vpišemo ime oddaljene videokonferenčne točke (šole). Vnos zapisa zaključimo z izbiro “Save”:

Videokonferenčni klic preko lokalnega imenika vzpostavimo kadarkoli s pritiskom na tipko za imenik (med tipkama za vzpostavitev in prekinitev videokonferenčne povezave), izberemo videokonferenčno točko iz lokalnega seznama in vzpostavimo klic z izbiro “Call”:

 

Oddaljen dostop do videokonferenčnega sistema

V kolikor v zgornjem poglavju o dostopu do videokonferenčnega sistema z oddaljenega sistema ne onemogočimo dostop oz. ga ponovno omogočimo, je mogoče vse nastavitve Aethre X3 spreminjati preko spletnega brskalnika in tudi vzpostavljati videokonferenčne klice. Za dostop preko spleta odpremo stran xxx.xxx.xxx.xxx, kjer je xxx.xxx.xxx.xxx IP številka našega videokonferenčnega sistema (na sliki primer 193.2.18.90), kjer se prijavimo, v kolikor nismo nastavili svojega gesla, z Username: Aethra in geslom 1234:

Naloži se osnovna spletna stran:

Uporaba DualVideo/H.239 oz. posredovanje slike iz osebnega računalnika

Aethra X3 sistem omogoča posredovanje slike iz osebnega računalnika XGA (1024×768) ločljivosti v videokonferenčno povezavo v dodatnem (drugem) video kanalu, v kolikor tudi sodelujoči videokonferenčni sistem podpira standard H.239.

V takšni konfiguraciji je smiselno na kompozitni video izhod na Aethri priključiti prikazovalno napravo (TV) za glavni video (običajna živa slika iz kamere), na dodatni (drugi) video izhod DVI-I pa prikazovalno napravo (projektor, HD TV), ki je sposoben prikazati sliko vsaj v ločljivosti XGA (1024×768). Aethra podpira tako starejšo analogno (DVI-A, VGA) povezavo kot tudi novejšo digitalno (DVI-D/HDMI) povezavo na svojem DVI-I video izhodu.

V kolikor želimo tudi sami v videokonferenco pošiljati sliko iz osebnega računalnika preko H.239, video izhod osebnega računalnika (digitalni DVI-D, sicer analogni VGA) priključimo na DVI-I video vhod Aethra X3 videokonferenčnega sistema.

Vso videokonferenčno povezovanje je identično kot sicer pri delu z samo enim (običajnim) video prenosom, le da bomo zraven žive slike iz videokonference na prikazovalni napravi, ki je prikljucena na Aethrin DVI-I video izhod videli tudi sliko iz računalnika oddaljenega sistema.

Kadar želimo tudi sami pošiljati sliko preko H.239, to naredimo z pritiskom na tipko “DUAL” (prva tipka v drugi vrsti), izberemo “XGA” video vhod in potrdimo z “Yes”:

S tipko “SELF” lahko preklapljamo položaj glavnega videa, dodatnega (H.239) videa in oddaljenega videa med kompozitnim in DVI-I video izhodom ter sliko v sliki glavnega videa (PiP).

DualVideo prenos prekinemo s ponovnim pritiskom na tipko “DUAL” in potrditvijo odločitve z “Yes”.

Kadar želimo v videokonferenco pošiljati video posnetek, ki ga predvajamo na računalniku, funkcija DUAL ni primerna, saj ne omogoča prenosa hitro spremenljivih slik in bo v tem primeru video posnetek v videokonferenci “zatikajoč”. DUAL funkcija je primerna za prikaz predstavitev (npr. PowerPoint slajdi, ipd), kjer se slika počasi spreminja, zahtevana pa je velika ločljivost slike (1024×768 točk), da je slika tudi preko videokonference berljiva.

Za prenos video posnetkov moramo sliko iz računalnika pošiljati namesto slike iz kamere. V tem primeru bo slika video posnetka enako gibljiva, kot je slika iz kamere. Preklapljanje slike med sliko iz kamere in sliko iz računalnika urejamo s tipko “Camera”. Izkaže se, da Aethra slike, ki jo sprejema preko VGA priključka ne zmore oddajati s tekočo sliko v videokonferenco, zato je potrebno video izhod računalnika (ali DVD predvajalnika) priključiti preko S-Video ali Composite video kabla na Aethro.

Na daljincu sta dve tipki:
– DUAL: ki je primerna za prikaz slajdov, v drugem videu kanalu
– Camera: ki je primerna za prikaz videa (iz kamere ali iz računalnika), v prvem videu kanalu

Priključki

 

Nasveti

 • Hitrost na vratih stikala (port na switchu), kamor je priključena Aethra naj bo nastavljen na “100 Mbit/s full-duplex” ali morda na”Auto”, s čimer naj bi dosegli hitrost “100 Mbit/s full-duplex”.
 • Zelo priporočljivo je onemogočiti dostop do Aethra X3 preko spletnega vmesnika ali vsaj spremeniti privzeto (tovarniško nastavljeno) geslo (password) za dostop, saj sicer lahko kdorkoli preko interneta v popolnosti upravlja z Aethra X3 videokonferenčnim sistemom (spreminjanje nastavitev, vzpostavljanje videokonferenčnih povezav, ipd). Podrobneje je postopek opisan zgoraj
 • AGC (Automatic gain control) ob vklopu zvoka (mikrofonov, MUTE) potrebuje nekaj časa za primerno nastavitev vrednosti. Ponekod ga je zato ugodneje izklopiti.

Opombe

Navodila so napisana za verzijo programske opreme (firmware) v10.2.14 in posneta na Aethra X3 sobnem videokonferenčnem sistemu.

Domača stran proizvajalca: http://www.aethra.com

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)