Skoči na glavno vsebino

Snemanje spletnih konferenc in upravljanje s posnetki

Spletne konference je možno tudi posneti. Dostop do te možnosti ima gostitelj (“Host”). Tako ustvarjene posnetke je možno shraniti in kadarkoli kasneje predvajati. Posnetke lahko gostitelj (“Host”) tudi obreže, uredi opis in jih javno objavi.

Posname se vse, kar se dogaja v spletni konferenci, kot to vidijo udeleženci (“Participant”).


Kako začeti snemanje

V meniju “Meeting” izberite “Record Meeting”.

V polje “Name” vpišite ime posnetka, v polje “Summary” pa lahko dodaten podrobnejši opis (urejanje je možno tudi kasneje).

V zgornjem desnem kotu se pojavi obvestilo in rdeča pika, ki vse sodelujoče obvesti, da se konferenca snema.

Ustavitev snemanja

Snemanje lahko prekinete na dva načina. S klikom na rdečo piko, v zgornjem desnem kotu, se vam odpre okno, kjer izberete “Stop Recording”.

ali v meniju “Meeting” izberite “Record Meeting” s čimer boste odstranili kljukico in prekinili snemanje.

Posnetki se avtomatično shranijo in si jih lahko ogledate in uredite kasneje na portalu VOX.

 

Upravljanje s posnetki


Posnetki, ki ste jih ustvarili med potekom konference, so vidni v zavihku Posnetki.

V seznamu svojih konferenc izberite konferenco, ki ste jo snemali.

 

Izberite zavihek Posnetki.

Izpišejo se vam vsi posnetki, ki ste jih ustvarili med konferenco.

Avtomatično so vsi ustvarjeni posnetki zasebni, to pomeni, da njihov javni ogled ni možen. V kolikor bi želeli ogled omogočiti tudi ostalim, izberite želeni posnetek in možnost Dovoli javni ogled.

Uporabo funkcije Premakni posnetek odsvetujemo, ker v tem primeru posnetki postanejo nedostopni (za pomoč se obrnite na video-podpora@arnes.si)

 

Prenos posnetka na računalnik

V kolikor bi si želeli posnetek prenesti na svoj računalnik, lahko to storite z ukazom “Prenesi FLV”.

 

Odpre se novo okno z opozorilom, ki ga potrdite s “Proceed with offline recording”.

 

V naslednjem koraku izberete mesto na računalniku, kamor želite, da se vam posnetek shrani.

Začne se predvajanje posnetka, ki je hkrati tudi snemanje in shranjevanje na računalnik.

Med tem postopkom ne smete spreminjati velikosti tega okna, lahko ga le “minimizirate”. Prav tako priporočamo, da v tem času računalnika ne obremenjujete dodatno. V kolikor bi želeli v vmesnem času računalnik uporabiti za zahtevnejše aplikacije, lahko “prenos” posnetka začasno ustavite z gumbom pauza, v spodnjem levem kotu.

Možno je prenesti tudi le del posnetka (posnetek obrezati, narediti več krajših posnetkov, ipd.). Ko med predvajanjem/shranjevanjem pridete do točke, kjer bi želeli posnetek prekiniti, uporabite gumb “Stop and Save”.

Za začetek novega posnetka, uporabite “Start New”.

 

Prenos posnetka v ZIP datoteki

Posnetek lahko prenesete na svoj računalnik tudi v ZIP datoteki. Posebnost tega prenosa je, da je vsako okno, ki je bilo aktivno v spletni konferenci, samostojna “video” datoteka.

Uporaben primer: Tako prenešen posnetek je mogoče ponovno naložiti v VOX (npr. pod drugo uporabniško ime) in na ta način ustvarite kopijo posnetka.

Prenos:

URL posnetku, ki ga dobite na portalu, dodate: /output/recording.zip?download=zip

Primer: https://vox.arnes.si/p12345678/output/recording.zip?download=zip

 

Zamik začetka predvajanja posnetka

Povezavi do posnetka na VOXu, lahko definirate začetek predvajanja posnetka. To pomeni, da se bo posnetek začel predvajati v točki, ki jo boste določili.

Za zamik začetka predvajanja morate URL povezavi po posnetka dodati: /?archiveOffset=360000 (kjer končna številka pomeni zamik v mili sekundah)

Primer: če bi želeli, da se začne posnetek https://vox.arnes.si/p4j216akuq9/  predvajati na 6. minuti

https://vox.arnes.si/p4j216akuq9/?archiveOffset=360000

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)