Skoči na glavno vsebino

Navodila za komuniciranje VIZ, vključenih v program React-EU – IKT za VIZ

Navodila za komuniciranje VIZ, vključenih v program React-EU – IKT za VIZ, vključujejo napotke za predstavitev aktivnosti na spletni strani VIZ, označevanje VIZ s panojem in navodila za vključevanje logotipa v dokumente, povezane s programom.

Navodila za označevanje na spletni strani

Na spletni strani vzgojno-izobraževalnega zavoda morajo upravičenci predstaviti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa React-EU – IKT za VIZ. Spletna stran VIZ mora vsebovati vse štiri spodaj naštete obvezne elemente.

Simbol Unije in navedba Unije oziroma ustrezen logotip morajo biti ob odprtju spletne strani vidni znotraj vidne površine digitalne naprave, ne da bi se moral uporabnik pomakniti po strani navzdol. Sklic na zadevni sklad, oziroma ustrezen logotip, mora biti viden na isti spletni strani.

1. Kratek opis operacije

React-EU – IKT za VIZ

Program React-EU – IKT za VIZ je namenjen nadaljnji podpori izvajanja izobraževanja na daljavo in uporabi IKT na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov. Projekt bo podprl hibridno izobraževanje, ki izmenično poteka na daljavo in na lokacijah VIZ.

2. Logotipe ESRR, MIZŠ in Arnesa

Predlogo najdete na spletni strani Arnesa na naslednji povezavi.

3. Povezavo na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji

Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

4. Obrazložitev vloge Evropske unije z naslednjo navedbo

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Navodila za označevanje VIZ s panojem

Pano, predlogo za tisk najdete na naslednji povezavi, morajo VIZ natisniti in postaviti na vidno mesto, recimo ob vhodu v stavbo. Predloga je namenjena tisku na format A3.

Navodila za vključevanje logotipa v dokumente

V vsak dokument, povezan s programom, mora biti vključen ustrezen logotip EKP 2014-2020, smiselno se vključi tudi navedba o podpori Unije.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)