Skoči na glavno vsebino

Nastavitev programa MS Outlook 2007

Osebni podatki, uporabljeni v spodnjem primeru, so izmišljeni. Pri postopku nastavljanja jih ustrezno nadomestite z vašimi, ki jih najdete na Obvestilu o dodelitvi uporabniškega imena.

1. NASTAVITEV POŠTNEGA RAČUNA

Pri prvem zagonu programa Outlook 2007 se zažene čarovnik, ki vas vodi skozi postopek nastavitve e-pošte.

Nadaljujte s klikom na gumb Next.

Če želite nastaviti nov e-poštni račun, izberite možnost Yes in nadaljujte s klikom na gumbNext.

V polje Your Name vpišite vaše ime in priimek, v polje E-mail Address vpišite vaš e-poštni naslov in v polje Password vaše geslo. Geslo potrdite s ponovnim vnosom gesla v polje Retype Password.

Potrebno je nastaviti tudi poštne strežnike, zato v spodnjem levem kotu obkljukajte možnost Manually configure server settings or additional server types.

Postopek nastavitve e-pošte nadaljujte s klikom na gumbNext.

Izberite možnost Internet E-mail in svojo izbiro potrdite s klikom na gumb Next.

V polje Incoming mail server vnesite strežnik za prihajajočo pošto, imap.arnes.si. V polje Outgoing mail server vnesite strežnik za odhajajočo pošto, mail.arnes.si. V polje User Name vnesite svoje uporabniško ime ter v polje Password svoje geslo.

V primeru, da ne želite pred vsakim prejemanjem ali pošiljanjem znova vpisovati gesla, izberite možnost Remember Password. Outlook si bo zapomnil geslo, povezano s tem računom. S tem se lahko poveča možnost zlorabe uporabniškega imena, še posebej pri računalnikih, kjer (en) računalnik uporablja več oseb.

Pred nadaljevanjem nastavite še šifrirano povezavo in vklopite avtentikacijo za odhodni strežnik. Najprej kliknite na gumb More Settings.

 

2. NASTAVITEV VARNE POVEZAVE

Arnes omogoča varno povezavo TLS (Transport Layer Security) in SSL (Secure Sockets Layer) – komunikacija med odjemalcem in strežnikom poteka v šifrirani obliki. Svetujemo vam uporabo standarda TLS. Če ta ne bo deloval, lahko uporabite tudi SSL.

Za nastavitev varne povezave v novo odprtem oknu izberite zavihek Advanced.

Za dohodni strežnik obkljukajte možnost This server requires an encrypted connection (SSL)Vrata (port) se samodejno nastavijo na privzeta, to je 993.

Za odhodni strežnik pri Use the following type of encrypted connection izberite TLS. Vrata spremenite iz 25 na 587 (mail submisson port), ki omogoča tudi SMTP avtentikacijo.

Izberite še zavihek Outgoing Server in obkljukajte možnost My outgoing server requires authentication. Pustite privzeto izbrano možnost, Use same settings as my incoming mail server.

Spremembe potrdite s klikom na gumb OK, nato postopek zaključite s klikom Next in gumba Finish.

3. SPREMINJANJE NASTAVITEV POŠTNEGA RAČUNA

V primeru, da želite spremeniti nastavitve računa, v meniju Tools izberite Account settings.

Odpre se okno z računi. Izberite vaš račun in kliknite na gumb Change.

Odpre se okno z osnovnimi nastavitvami računa. Za podrobnejše nastavitve strežnikov in nastavitev varne povezave kliknite na More Settings.

Prikaže se okno, v katerem lahko v različnih zavihkih spreminjate vse pomembne nastavitve. 

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)