Superračunalniško omrežje

Superračunalniško omrežje predstavlja infrastrukturo za reševanje računsko zahtevnih nalog.

V današnji množici podatkov in kompleksnih algoritmov se hitro zgodi, da en računalnik, čeprav zelo zmogljiv, ni več dovolj za reševanje zahtevnejših problemov v doglednem času. V takih primerih je smiselno uporabiti superračunalniško omrežje. Z njegovo pomočjo lahko raziskovalec veliko hitreje in učinkoviteje rešuje računsko zahtevne naloge.

Superračunalniško omrežje je skupek gruč (ang. cluster) računalnikov. Gruče uporabljajo vmesno programsko opremo, tako da za uporabnika delujejo kot homogen superračunalnik. Pri superračunalniškem omrežju gre za razpršena računalniška omrežja, kjer se delijo računalniške kapacitete, ki jih uporabljajo raziskovalci pri skupnih projektih. Osnovano je na enaki ideji kot splet, vendar gre pri spletu zgolj za porazdeljene podatke, pri superračunalniškem omrežju pa tudi za delitev računalniške moči in diskovnega prostora. Za slovenske raziskovalce je med drugimi na voljo tudi gruča, ki je bila vzpostavljena leta 2010 in jo upravljamo na Arnesu.

Raziskovalci, ki želijo pridobiti dostop do računskih zmogljivosti Arnesove gruče, potrebujejo digitalno potrdilo. Poleg tega morajo biti včlanjeni v ustrezno virtualno organizacijo (VO). Za dostop do Arnesove gruče zadostuje včlanitev v slovensko splošno virtualno organizacijo – General VO (za dostop potrebujete digitalno potrdilo).

Na Arnesu smo v letu 2009 prevzeli vlogo vodilne organizacije pri vzpostavitvi in vodenju Slovenskega superračunalniškega omrežja – SLING, ki je članica Evropske iniciative za grid – EGI.

Podpora je na voljo na .

Več informacij o superračunalniškem omrežju je na voljo na spletišču Slovenske iniciative za grid.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–20:00)