Izobraževanje

Pomemben del Arnesove vloge v raziskovalno-izobraževalni skupnosti je tudi izobraževanje uporabnikov in prenos znanja. Arnes tako izvaja predavanja, organizira konferenco Mreža znanja, pripravlja strokovne delavnice, strokovne pripomočke in množične odprte spletne tečaje – MOST.

Kaj je MOST?

Kratica MOST, množični odprti spletni tečaj, je slovenska različica kratice MOOC, Massive Open Online Course.

V spletni tečaj se lahko prijavi vsak, ki ga obravnavana tematika zanima. Tečaj poteka na daljavo, udeleženci pa prek spletne učilnice dobite gradiva in naloge, ki jih morate za uspešno končanje tečaja predelati in opraviti. Za sodelovanje na tečaju potrebujete le dostop do spleta.

Razvoj

Pri razvoju MOST se je Arnes oprl na Izhodišča in metodologijo izvajanja množičnih tečajev, sodelovali smo strokovnjaki na posameznih področjih in ustanovami. Med drugimi z Zavodom RS za šolstvo, Pedagoško fakultetoŠolo za ravnateljeZdruženjem ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije, oddelkom za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani ter Fakulteto za družbene vede.

Zakaj bi se udeležili tečaja?

Udeležba je enostavna in brezplačna. Prek spletne platforme do želenih vsebin in informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Pri učenju ste samostojni, hitrost in pogostost učenja določate sami. Na MOST, ki jih je razvil Arnes, udeleženci sodelujejo v forumih, si medsebojno ocenjuje naloge, rešujejo kvize in opravljajo druge aktivnosti, vezane na tečaj.

MOST varna raba sodobnih tehnologij

Več tisoč udeležencev se je že udeležilo Arnesovega množičnega odprtega spletnega tečaja – MOST – o varni rabi sodobnih tehnologij, ki je predvsem namenjen zaposlenim v izobraževanju, poteka pa dvakrat letno. 

Dodatna gradiva o varni rabi interneta in naprav si lahko ogledate tukaj.

MOST v vzgoji in izobraževanju

Arnes je nove množične odprte spletne tečaje na področju vzgoje in izobraževanja razvil v programu SIO-2020 v sklopu projekta e-storitve in e-vsebine.

 

Digitalne indentitete

Ali na vašem zavodu skrbite za baze uporabnikov? Digitalne identitete so v sodobnem svetu vse pomembnejše.

 • Spoznajte aplikacijo za urejanje e-identitet
 • Prepoznajte prednosti centralnega upravljanja e-identitet
 • Srečajte se z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov

 

Vodenje in upravljanje VIZ

Vodenje zavoda je lahko bolj učinkovito, če znate pametno uporabiti IKT opremo in spletne aplikacije, ki so vam na voljo.

 • Naučite se uporabljati spletne aplikacije
 • Spoznajte možnosti, ki jih prinaša raba IKT
 • Prepoznajte možnosti za bogatenje pouka

 

Upravljanje brezžičnih omrežij  

Na množičnem spletnem tečaju Upravljenje brezžičnih omrežij vas bomo seznanili, kako čimlažje urediti podporo uporabnikom za dostop do brezžičnega omrežja EDUROAM na vaši šoli.

 • Obvladajte podporo uporabnikom za dostop do brezžičnega omrežja EDUROAM
 • Razumevanje, kako zahtevnim uporabnikom omogočiti dostop do vsebin in naprav v drugem VLANu
 • Poznavanje problematike uporabe IPv6

 

Spletna predstavitev VIZ 

Spletišče je okno v svet za vaš zavod, šolski predmet, projekt, glasilo ali krožek. Njegova izdelava je enostavna.

 • Naučite se uporabljati Arnes Splet
 • Izdelajte spletišče
 • Uporabljajte vtičnike in gradnike

 

Uporaba mobilnih naprav v VIZ 

Mobilne naprave lahko smiselno uporabite tudi med poukom. Izkoristite njihove zmogljivosti in prednosti. 

 • Spoznajte možnosti uporabe mobilnih naprav
 • Postavite učenca v središče učnega procesa
 • Dosegajte učne cilje z mobilnimi napravami

 

Spletno anketiranje 

Ustvarjanje anket na spletu je lahko enostavno, na tak vprašalnik pa se odzove večje število anketirancev.

 • Spoznajte orodje za spletno ankteriranje 1KA
 • Sestavite enostavne ali kompleksne ankete
 • Izdelajte poročilo s tabelami in grafi

 

Spletne učilnice 

Spoznajte dejavnosti, ki jih lahko uporabite kot podporo pri delu z digitalnimi viri, sodelovalnem učenju, učenju z igrami in pri vrednotenju znanja učencev.

 • Naučite se uporabljati spletne učilnice
 • Izkoristite priložnost za bogatenje pouka
 • Ustvarite strategijo uvajanja spletnih učilnic

 

E-listovnik 

Osvežite pogled na različne oblike učenja in poučevanja in spoznajte funkcionalnosti e-listovnika.

 • Podprite vašo profesionalno rast z e-listovnikom
 • Prepoznajte možnost rabe e-listovnika v učnem procesu
 • Povežite se z drugimi uporabniki

 

Varna raba interneta in naprav  

Pridobite veščine, ki vam bodo pomagale pri prepoznavanju nevarnosti na spletu. Udeležbo priporočamo predvsem učiteljem, ki znanje predajo mlajšim.

 • Seznanite se z zaščito vaših naprav
 • Zaščitite vašo zasebnost in digitalno identiteto
 • Poskrbite za svoje zdravje

 

Varna raba tehnologij za otroke

Poskrbite, da bodo učenci ozaveščeni o varnosti na spletu. Učiteljem tečaj priporočamo kot orodje, s katerim bodo njihovi učenci znali več. Varnost na spletu ni nikoli odveč.

 

Kaj pravijo udeleženci 

Tedenske naloge te prisilijo, da delaš sproti. Lahko se izobražuješ, ko imaš čas. Koristna je izmenjava izkušenj med udeleženci izobraževanja.”

Dejstvo je, da se učimo s prakso. Zato hvalim, da je pogoj za končanje tudi visoka stopnja lastne aktivnosti.

Odlično je, ker lahko delo opraviš, ko imaš čas. Ko ti zaškriplje, ti priskočijo na pomoč.”

Brez stroškov in potovanja sem se naučila zanimivih spretnosti.

Ko pregleduješ ostale naloge, hitro opaziš pomanjkljivosti svoje.

Delavnice

Na voljo so vam tudi štiriurne delavnice, na katere se prijavite na skupnostih SIO. Delavnice so pogojene z zadostnim številom prijavljenih. Ko se določeno število mest zapolni, se objavi datum izvedbe. Možna je tudi izvedba na vašem zavodu, če je v skupini vsaj deset udeležencev. Za izvedbo delavnice na vašem zavodu za zaključeno skupino pišite na elektronski naslov

Informacije

Spletni tečaji in delavnice so za udeležence brezplačni in se izvajajo dvakrat letno, v spomladanskem in jesenskem času. S prijavo na izvedbo brez določenega termina si zagotovite, da dobite vabilo, da se vključite v izvedbo z informacijo o točnem začetku in napotki za prijavo. O terminih boste obveščeni tudi prek različnih kanalov, kot so Arnesova spletna stran, portal SIO, spletna skupnost VID, spletna skupnost ravnateljev in družbena omrežja.

Ob zaključku tečajev udeleženci prejmete značko in potrdilo. Delavnice niso certificirane. 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–20:00)