Skoči na glavno vsebino

Predstavitev zavoda Arnes

Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – Arnes je javni infrastrukturni zavod, ki zagotavlja omrežne storitve organizacijam s področja raziskovanja, izobraževanja in kulture ter omogoča njihovo povezovanje in medsebojno sodelovanje ter sodelovanje s sorodnimi organizacijami v tujini.

 

Arnes gradi, vzdržuje in upravlja infrastrukturo, ki povezuje univerze, inštitute, raziskovalne laboratorije, muzeje, šole, baze podatkov in digitalne knjižnice. Svojim uporabnikom nudi enake storitve kot nacionalne akademske mreže iz drugih držav, s katerimi sodeluje v projektih Evropske komisije pri testiranju, razvoju rešitev in vpeljavi novih internetnih protokolov in storitev. Opravlja tudi storitve, ki jih komercialne organizacije ne opravljajo, a so predpogoj za delovanje interneta v Sloveniji.

Zaradi nenehnih sprememb tehnologije se Arnes sproti prilagaja potrebam svojih uporabnikov, dolgoročno pa jim želi zagotoviti enake možnosti sodelovanja v enotnem evropskem prostoru. Pogoj za to je tesno povezana omrežna infrastruktura z enotnimi tehnološkimi in varnostnimi standardi ter ustrezne storitve, ki jih na celotnem evropskem območju vzpostavljajo in vzdržujejo nacionalne izobraževalne in raziskovalne mreže.

V omrežje ARNES je povezanih več kot 1.500 slovenskih organizacij, storitve Arnesa pa na tak način uporablja blizu 250.000 ljudi. Mednarodna povezljivost z izobraževalnimi in raziskovalnimi omrežji drugih držav je zagotovljena preko več desetgigabitnega omrežja GÉANT, ki ga sofinancira Evropska komisija. Na ta način lahko uporabniki sodelujejo pri mednarodnih projektih, ki zahtevajo hitre in zanesljive informacijsko-komunikacijske povezave, stabilne videokonferenčne prenose ter prenos velike količine podatkov.

Arnesov organ upravljanja je svet zavoda, tri člane imenuje Vlada Republike Slovenije, in sicer enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za informacijsko družbo, ter enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za izobraževanje. Enega člana imenuje strokovni svet javnega zavoda in enega člana izvolijo izmed sebe delavci, zaposleni v javnem zavodu.

Za obravnavanje vprašanj s področja uporabniškega, strokovnega, programskega in razvojnega dela pa ima strokovni svet. Strategijo razvoja slovenskega izobraževalnega in raziskovalnega omrežja Arnes usklajuje s svojima krovnima ministrstvoma – Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvom za javno upravo. Pri uvajanju novih tehnologij in storitev Arnes operativno in projektno sodeluje tudi z drugimi institucijami, ki pokrivajo določeno področje uporabe tega omrežja, in z različnimi strokovnimi skupinami nacionalnih programov oz. projektov. V ta sklop sodi tudi aktivna vloga in članstvo v Svetu projektov SAFE-SI in Spletno oko, ki potekata v okviru evropskega akcijskega načrta Varnejši internet.

Mednarodno Arnes strokovno sodeluje v delovnih skupinah in projektih na področju računalniških omrežij in informacijske družbe skupaj z izobraževalnimi in raziskovalnimi mrežami drugih držav. Vključen je v naslednje mednarodne organizacije: GÉANT, CEENet, RIPE, CENTR, EURid, FIRST, Euro-IX. Arnes ima predstavnike v upravnih odborih mednarodnih organizacij GÉANT, EURid in ENISA ter svetovalca v GAC.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)