Skoči na glavno vsebino

Na Univerzi v Mariboru so zagnali superračunalnik

četrtek, 28. 11. 2019 12:15

Na Univerzi v Mariboru so s simbolnim pritiskom na gumb slavnostno zagnali prototipni superračunalnik, ki je bil zgrajen v okviru projekta Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR. Prototipni superračunalnik je tako postavljen za namen razvoja in testiranja sistemskih in programskih rešitev za osnovno vozlišče.

Prototip za razvojne aktivnosti

Projekt pomembno prispeva k izpolnjevanju ciljev Deklaracije za sodelovanje na področju visoko zmogljivega računalništva, s katero se je Slovenija, kot država podpisnica, zavezala k vzpostavljanju integrirane in dostopne visoko zmogljive računalniške infrastrukture. Prijavitelj in koordinator projekta HPC RIVR je Univerza v Mariboru, konzorcijski partnerji so Institut informacijskih znanosti  in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, pogodbeni pa vse javne raziskovalne organizacije, ki so članice konzorcija Slovenskega nacionalnega superračunalniškega omrežja SLING, ki ga formalno zastopamo na Arnesu. V okviru projekta je bil najprej zgrajen prototipni superračunalnik  HPC RIVR na Univerzi v Mariboru, ki je namenjen za razvojne aktivnosti  in testiranje sistemskih in programskih superračunalnikih rešitev, ki bodo osnova za gradnjo primarnega superračunalniškega sistema na Institutu informacijskih znanosti. Slednji bo predvidoma pričel delovati konec leta 2020.

Infrastruktura odprtega dostopa

HPC RIVR je zasnovan kot nacionalna infrastruktura odprtega dostopa. Temelji na izhodiščih Evropske listine o dostopu do raziskovalnih infrastruktur. Odprti dostop do javnih znanstveno-raziskovalnih infrastruktur in infrastruktur, ki so pretežno v uporabi ali upravljanju javnih izobraževalnih in znanstveno-raziskovalnih organizacij, je ključna komponenta evropske strategije promocije odprte znanosti in odprtega inoviranja. V okviru odprtega dostopa so uporabniki in skupine obvezani, da ob objavah in uporabi rezultatov, ki so nastali z uporabo znanstvenoraziskovalne infrastrukture, navedejo, na kakšen način in v kolikšni meri je njihovo delo uporabilo znanstveno-raziskovalno infrastrukturo. 

Podpora področju raziskav in razvoju novih storitev

Projekt HPC RIVR prispeva k trajnostnemu razvoju širše regije. Pričakujejo se boljši rezultati pri opravljanju raziskovalne dejavnosti s pomočjo posodobljene HPC raziskovalne infrastrukture. Le-ti se bodo kazali prek povečanja znanstvenih in strokovnih publikacij, dviga tehnološke ravni eksperimentalno raziskovalnega dela, novih tehnologij in povečane inovacijske dejavnosti. HPC RIVR bo še posebej podprl nova področja raziskav in razvoj novih storitev na področjih, ki pomembno zaznamujejo globalne trende na področju superračunalništva.  Prav tako se predvideva nadgradnja obstoječih računskih zmogljivosti HPC raziskovalne infrastrukture v celotni Republiki Sloveniji za najmanj 8-kratnik računskih zmogljivosti, oziroma povečanje HPC zmogljivosti kohezijske regije Vzhodna Slovenija za najmanj 340-kratnik računskih zmogljivosti.

Projekt HPC RIVR bo združil raziskovalno delo, strokovno znanje in infrastrukturne zmogljivosti, ki bodo zagotavljale popolne, interdisciplinarne pristope k skupnim dejavnostim raziskav in inovacij, kar bo vplivalo na dvig kakovosti znanstveno-raziskovalnih dosežkov, izboljšalo se bo podporno okolje za gospodarstvo ter s tem pripomoglo h konkurenčnejšemu gospodarstvu.

Dodatne informacije o projektu so dosegljive na spletni strani https://www.hpc-rivr.si.

Naročite se na RSS obvestila

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)