Skoči na glavno vsebino

Nastavitev programa Claws

OPOZORILO: Slike zajemajo najpomembnejše nastavitve. Ostale nastavitve, ki niso prikazane, lahko še vedno po lastni presoji spreminjate.

Osebni podatki, uporabljeni v spodnjem primeru, so izmišljeni. Pri postopku nastavljanja jih ustrezno nadomestite s svojimi, ki jih najdete na Obvestilu o dodelitvi uporabniškega imena.

1. NASTAVITEV POŠTNEGA RAČUNA

Za namestitev novega e-poštnega računa izberite možnost Configuration in nato Create new account. Ob prvem zagonu programa se čarovnik za nastavitev računa zažene samodejno.

 

V polje Your name vnesite želeno ime za prikaz (običajno ime in priimek), v polje Your email address svoj elektronski naslov, v polje Your organization pa lahko vnesete tudi ime organizacije (neobvezno). 

Za nadaljevanje kliknite na gumb Forward.

Odpre se novo okno za nastavitev dohodne pošte, kjer pri Server type (vrsta računa) izberite IMAP, v polje Server address (naslov strežnika) vpišite imap.arnes.si, v polje Username svoje uporabniško ime in v polje Password svoje geslo. Nastavite tudi varno povezavo za dohodni poštni strežnik, tako da naredite kljukico pri Use SSL to connect to receiving server

Nadaljujte s klikom na gumb Forward.

Pri nastavitvah za odhodno pošto vnesite v polje SMTP server address (naslov strežnika SMTP) mail.arnes.si. Nastavite avtentikacijo za odhodni poštni strežnik s tem, da naredite kljukico pri polju Use authentication ter vpišete vaše uporabniško ime in geslo. Potrebno je nastaviti še šifrirano povezavo, zato naredite kljukico tudi pri polju Use SSL to connect to SMTP server.

Za nadaljevanje kliknite na gumb Forward.

V naslednjem oknu v polje Mailbox name vpišite želeno ime računa (npr. Arnes) in za nadaljevanje klinite na gumb Forward.

Ko se prikaže okno o končani konfiguraciji, kliknite na gumb Save.

 

2. SPREMINJANJE NASTAVITEV RAČUNA IN NASTAVITEV VARNE POVEZAVE SSL

V meniju Configuration izberite možnost Preferences for current account.

Odpre se okno Account preferences (nastavitve računa), kjer je na voljo pregled nastavitev in možnost spreminjanja nastavitev e-poštnega računa.

V zavihku Basic lahko v polju Name of account spremenite ime računa v Arnes, saj se privzeto nastavi na uporabniško_ime@imap.arnes.si.

Izberite zavihek Send in nastavite varno povezavo SSL za odhodni poštni strežnik (SMTP): Obkljukajte možnost SMTP Authentication (SMTP AUTH) in za Authentication method izberite možnost PLAIN. V polje User ID vpišite vaše uporabniško ime in v polje Password vaše geslo.

V naslednjem koraku izberite zavihek SSL, kjer naj bosta izbrani možnosti Use SSL for IMAP4 connection za dohodno pošto in Use SSL for SMTP connection za odhodno pošto.

Na koncu izberite še zavihek Advanced, kjer obkljukate možnosti SMTP port (vpišete številko vrat 465) in IMAP port (vpišete številko vrat 993).

Nastavitve potrdite s klikom na gumb Apply in nato kliknite še na gumb OK, da se vrnete v vaš poštni predal.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)