Skoči na glavno vsebino

Uspešno zaključen projekt Digitalizacija za odprto znanost – vzpostavitev hrbteničnega omrežja

četrtek, 7. 12. 2023 12:55

Ravno zaključeni projekt “Digitalizacija za odprto znanost – vzpostavitev hrbteničnega omrežja” z nadgradnjo optične hrbtenice omrežja ARNES pomembno prispeva k razvoju sodobnega, dostopnega in konkurenčnega raziskovalnega in izobraževalnega okolja, na katerem lahko temelji napredek v znanosti kakor tudi povezovanje med raziskovalnimi institucijami.

Višja zanesljivost delovanja in podlaga za povezave do 800 Gb/s

Izvedena posodobitev optične hrbtenice omrežja ARNES za javne organizacija prinaša izjemen doprinos v obliki še bolj stabilnega delovanja medkrajevnih optičnih povezav, višje stopnje zanesljivosti delovanja in je zdaj z dvovlakenskimi povezavami odlična podlaga za vzpostavljanje novih, bistveno hitrejših povezav med vozlišči omrežja ARNES s hitrostmi od 100 Gb/s do 400 Gb/s ter pripravljenostjo na nove tehnologije s hitrostmi do 800 Gb/s.

40 novih medkrajevnih povezav

S sredstvi NOO je bilo vzpostavljenih 40 novih medkrajevnih povezav med vozlišči omrežja ARNES, ki so bile realizirane pri različnih ponudnikih optičnih vlaken. Vsa vozlišča so zdaj povezana v optične zanke, njihovo delovanje pa je bistveno bolj odporno na morebitne prekinitve posameznih medkrajevnih povezav.

Velik pomen za Slovenijo v mednarodnem raziskovalnem okolju

Projekt Digitalizacija za odprto znanost – vzpostavitev hrbteničnega omrežja je ob prispevku k redundanci, večji zanesljivosti in zmogljivosti hrbteničnega omrežja ARNES prispeval tudi k večji vidnosti Slovenije v mednarodnem raziskovalnem okolju, saj so v širšem kontekstu z vozliščem GÉANT v Ljubljani omogočene še bolj zmogljive povezave za številne mednarodne znanstveno-raziskovalne projekte. Ob organizacijah s področja izobraževanja in kulture so z novimi povezavami povezane vse slovenske javne raziskovalne organizacije.

Arnes je izvedel cilje NOO z javnim naročilom nakupa neodtujljive pravice do uporabe, s kratico IRU (angl. indefeasible right of use), ki predstavlja nepreklicno pravico uporabe kupljenih optičnih vlaken za obdobje petnajstih let.

Manjši stroški in pomemben prispevek k digitalnemu prehodu

Predvsem nas na Arnesu veseli, da uspešno izveden projekt kot celota skupaj z ekonomskim učinkom v obliki optimizacije stroška vzdrževanja omrežja in tehničnimi izpopolnitvami prispeva k celovitemu digitalnemu prehodu na področju raziskovanja v Sloveniji.

Projekt je bil uvrščen v Načrt za okrevanje in odpornost (NOO), ki ga sofinancirata Evropska unija – NextGenerationEU in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Vse informacije o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani noo.gov.si.

Topografija vozlišč pred letom 2023

Topografija vozlišč po zaključku projekta v letu 2023

Naročite se na RSS obvestila

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)