Skoči na glavno vsebino

Novice

sreda, 16. 9. 2020 10:26

Kako pripraviti šolo na izobraževanje na daljavo – Miklavž Šef

V času izrednih razmer smo bili prisiljeni na hitro vzpostaviti strukturiran sistem učenja na daljavo. Pri sestavljanju vodil za delo na daljavo so sodelovali učitelji in strokovni delavci OŠ Litija s področja 1. 2. in 3. triade, PP z NIS, PPVI, DSP, spremljevalci, sindikata in ROID. Izbrano enotno temeljno delovno okolje, v katerem bomo delali […] več...

sreda, 16. 9. 2020 10:24

Primeri dobre rabe – zgodovina – Maja Vičič Krabonja

Beseda zgodovina prihaja iz besede zgodba, in zgodbe je na daljavo težko pripovedovati. Če ne želimo, da zgodba za učenca postane le branje učbenika, je vanjo smisleno vključiti tudi elemente videa. V prispevku bo predstavljen način priprave video posnetkov za pouk zgodovine in njihova didaktizacija z vstavljanjem interaktivnih elementov z različnimi orodji. V kombinaciji s […] več...

sreda, 16. 9. 2020 10:22

Varnostni vidik – Benjamin Lesjak in Maja Vreča

Pouk je do nedavnega običajno potekal le v zaprti učilnici, to »koronsko« pomlad pa se je z uporabo različnih spletnih orodij preselil na internet. Ker zaradi naglega prehoda na nov način pouka ni bilo časa za temeljite priprave, so se morali učitelji in šole znajti, kakor so pač vedeli in znali. Pri tem pa so […] več...

sreda, 16. 9. 2020 10:19

Primeri dobre rabe – geografija – Igor Lipovšek

V predavanju bo prikazan enajsttedenski pouk geografije in DKE v spletnem okolju na OŠ Otočec. Učenci so pretežno delali, vse svoje izdelke in sodelovanje pa umeščali in beležili v Arnesovem spletnem okolju Moodle. V tem okolju so bili tudi ocenjevani. Izpostavljeni bodo viri, dejavnosti in oblike, ki so se v spletni učilnici izkazali za najbolj […] več...

sreda, 16. 9. 2020 10:16

Medpredmetno povezovanje in podajanje povratne informacije pri pouku slovenščine na OŠ Dornberk – Petra Gabriel in Irena Humar Kobal

Delo na daljavo pri pouku slovenščine na Osnovni šoli Dornberk se je sprva zdelo kar težavno, še posebej, ker pri slovenščini na predmetni stopnji ne uporabljamo delovnih zvezkov. A delo je po začetnih težavah steklo in odzivnost učencev je bila zelo dobra. Prav poseben izziv nam je bil, kako motivirati učence, da so res vstopali […] več...

sreda, 16. 9. 2020 10:12

Ravnateljeva podpora deležnikom v izobraževanju na daljavo – Đulijana Juričić

Delo ravnatelja med izobraževanjem na daljavo zajema mnogo različnih področjih, med katerimi izstopajo organizacijsko, kadrovsko, pedagoško, tehnično in predvsem odnosno področje. Zaradi različnih okoliščin, pogojev in čustev, ki jih je s seboj prineslo izobraževanje na daljavo, postane odnosni vidik še bolj pomemben kakor med običajnim izobraževanjem  v šolski stavbi, saj rednih stikov in odnosov, kot […] več...


Prikaz obvestil 191 do 200 od 855


Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–20:00)